Política de privacitat2018-10-17T16:17:37+00:00

Política de privacitat

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de REHABILITACIONS REITEC SL amb CIF B63923528 i domicili social situat en AVINGUDA MERIDIANA 620 LOCAL 1 08030, BARCELONA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, REHABILITACIONS REITEC SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.
REHABILITACIONS REITEC SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que REHABILITACIONS REITEC SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic Reitecbcn@yahoo.es.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.