Avís legal2018-10-17T16:17:47+00:00

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), REHABILITACIONS REITEC SL informa que és titular del lloc web www.rehabilitacionsreitec.com . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, REHABILITACIONS REITEC SL informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és REHABILITACIONS REITEC SL, amb CIF B63923528 i domicili social en AVINGUDA MERIDIANA 620 LOCAL 1 08030, BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 37857, foli 69, fulla B315609 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: REITECBCN@YAHOO.ES .
Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel lloc web de REHABILITACIONS REITEC SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de REHABILITACIONS REITEC SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de REHABILITACIONS REITEC SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
 La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per REHABILITACIONS REITEC SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
 L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per REHABILITACIONS REITEC SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
REHABILITACIONS REITEC SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

REHABILITACIONS REITEC SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, REHABILITACIONS REITEC SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

REHABILITACIONS REITEC SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de REHABILITACIONS REITEC SL amb CIF B63923528 i domicili social situat en AVINGUDA MERIDIANA 620 LOCAL 1 08030, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, REHABILITACIONS REITEC SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.
REHABILITACIONS REITEC SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que REHABILITACIONS REITEC SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic Reitecbcn@yahoo.es.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Propietat intel·lectual i industrial
REHABILITACIONS REITEC SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de REHABILITACIONS REITEC SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de REHABILITACIONS REITEC SL.

El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de REHABILITACIONS REITEC SL. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos,
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de REHABILITACIONS REITEC SL.
Acciones legales, legislación aplicable y jurisdicción
REHABILITACIONS REITEC SL se reserva, asimismo, la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de su sitio web y contenidos, o por el incumplimiento de las presentes condiciones.
La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier controversia las partes podrán someter sus conflictos a arbitraje o acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre jurisdicción y competencia al respecto. REHABILITACIONS REITEC SL tiene su domicilio en BARCELONA, España.